Projeler ve Fonlar
Türkiye'nin İlk ve En Detaylı Hibe Arama Motoru

Türkiye’de Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gelişmesi için Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Çok Paydaşlı Ortaklıkların Güçlenmesi” Projesi Kapsamında Kadın Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile Kadınlar Tarafından Yönetilen STK’lara Yönelik Küçük Ölçekli Hibe Desteğine Başvuru Çağrısı

376

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, kadın sivil toplum kuruluşları (STK) ile kadınların liderlik ettiği STK’ların kurumsal kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmak üzere, bu çağrıda belirtilen faaliyetlerin finansmanı için 2,500 – 30,000 ABD Doları aralığında ‘küçük ölçekli hibeler’ tahsis edecektir.

Kadın STK’larını ve kadınların liderlik ettiği STK’ları aşağıda belirtilen faaliyet alanlarında “küçük ölçekli hibe desteği” başvurusu yapmaya davet etmektedir.

 • Kurumsal yapı, araç ve süreçlerin oluşturulması ve geliştirilmesi
 • STK’ların ve çalışanlarının teknik ve yönetsel becerilerinin geliştirilmesi
 • Belirli ekipmanların tedariki

BM Kadın Birimi, yapılacak değerlendirme sonucunda yaklaşık 30 STK’ya “küçük ölçekli hibe desteği” tahsis etmeyi planlamaktadır. Başvurular Türkçe ya da İngilizce dillerinde sunulabilir. Sivil toplum kuruluşlarında başlıca olarak aşağıdaki kriterler aranacaktır (başvuru kriterlerine dair ayrıntılı bilgiye aşağıda belirtilen web bağlantılarından ulaşılabilir):

 1. Türkiye’de kayıtlı olmaları
 2. En az üç (3) yıldır faaliyet gösteriyor olmaları
 3. Aşağıda belirtilen alanlardan en az biri ile ilgili çalışıyor olmaları:
 • Çok yönlü ve kesişimsel ayrımcılığa maruz bırakılan kadınlar dahil olmak üzere, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın sonlandırılması;
 • Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddetin sonlandırılması;
 • Çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler gibi, kültürel zararlı uygulamaların sonlandırılması;
 • Kadınların karşılıksız bakım ve ev içi emeği;
 • Kadınların her düzeyde karar alma mekanizmalarına tam ve etkin katılımı ile liderlik için eşit fırsatlara erişimi;
 • Kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi;
 • Başta bilişim ve iletişim teknolojileri olmak üzere kadınların teknolojiye erişimi;
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve kadınların güçlenmesinin desteklenmesine yönelik politika ve yasaların savunuculuğu;
 • Kadınların adalete erişimi;
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği için erkek katılımı;
 • Kadınların spora katılımı ve sporda kadın liderliği;
 • Kadın yoksulluğu;
 • Barış, güvenlik, afet riskinin azaltılması ile insani yardım süreçlerinin tüm aşamalarında kadınların ve kız çocuklarının liderliğinin, katılımının ve bu süreçlerden eşit bir şekilde faydalanmalarının sağlanması.

Başvuru çağrısına ilişkin olarak 25 Haziran 2021 tarihinde 14.00 – 16.00 saatleri arasında, STK’lara yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Bilgilendirme toplantısına kayıt için linke tıklayın.

Başvuru Çağrısı bağlantısı: https://eca.unwomen.org/en/news/stories/2021/06/cfa-small-grants-for-womens-civil-society-organizations-and-women-led-csos-turkey

Son başvuru tarihi: 18 Temmuz 2021

Başvurular için e-posta adresi: turkey.procurement@unwomen.org

 UN Women is planning to award Small Grants to eligible CSOs in the range of USD 2,500 to USD 30,000, exclusively to finance eligible activities to support the development or strengthening of women’s CSOs and women-led CSOs’ institutional capacities.

UN Women invites women’s CSOs and women-led CSOs to submit Small Grants applications for the eligible activities, as elaborated below:

 • Introducing and improving organizational systems, tools, and processes
 • Training of workforce in technical and managerial skills
 • Purchase of specific equipment

UN Women plans to award Small Grants to approximately 30 CSOs, following the evaluation process. Applications must be submitted in English or Turkish. The following main criteria shall be sought from the CSOs (please refer to the below links for more detailed information regarding the eligibility criteria):

 1. Being legally registered in Turkey
 2. Operating for at least three (3) years
 3. Working in at least one of the following fields:
 • Ending all forms of discrimination against all women and girls, including those facing multiple and intersecting forms of discrimination;
 • Eliminating all forms of violence against all women and girls;
 • Eliminating all harmful practices, such as child, early and forces marriages;
 • Women’s unpaid care and domestic work;
 • Women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels;
 • Women’s economic empowerment;
 • Women’s access to enabling technology, in particular information and communications technology;
 • Advocating for sound policies and enforceable legislation for the promotion of gender equality, women’s rights and women’s empowerment;
 • Women’s access to justice;
 • Male engagement in gender equality;
 • Women’s participation and leadership in sports;
 • Women’s poverty;
 • Advancing women’s and girls’ leadership, participation and equally benefiting from all aspects of peace, security, disaster risk reduction, and humanitarian action;

An information meeting will be organized for the potential applicants on 25 June 2021 between 14.00 and 16.00 Istanbul time. Please register at this link for the information meeting.

Link to Call for Applications: https://eca.unwomen.org/en/news/stories/2021/06/cfa-small-grants-for-womens-civil-society-organizations-and-women-led-csos-turkey

Application deadline: 18 July 2021

E-mail address for applications: turkey.procurement@unwomen.org

**This project is funded by the European Union.

Projeler ve Fonlar deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanır. OK