Projeler ve Fonlar
Türkiye'nin İlk ve En Detaylı Hibe Arama Motoru

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan Projesi Küçük Ölçekli Hibe Desteğine Başvuru Çağrısı

204

BM Kadın Birimi, kadın sivil toplum kuruluşları (STK) ile kadınların liderlik ettiği STK’ların kurumsal kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmak üzere, bu çağrıda belirtilen faaliyetlerin finansmanı için 2,500 USD – 30,000 USD aralığında ‘küçük ölçekli hibeler’ tahsis edecektir.

Sivil toplum kuruluşlarını aşağıda belirtilen faaliyetlerin finansmanı için küçük ölçekli hibe başvurusu yapmaya davet ediyoruz:

 • Kurumsal yapı, araç ve süreçlerin iyileştirilmesi
 • İş gücünün teknik ve yönetimsel becerilerinin geliştirilmesi
 • Fotokopi makinesi, tarayıcı, yazıcı, dizüstü ve masaüstü bilgisayar benzeri ekipmanların tedariki

BM Kadın Birimi, aşağıdaki faaliyet alanlarının en az biri ile ilgili çalışan, Türkiye’de kayıtlı ve faaliyet gösteren kadın sivil toplum kuruluşları (STK) ile kadınların liderlik ettiği STK’ların “küçük ölçekli hibe desteği” başvurularını kabul edecektir.

 • Birden fazla ve çok yönlü ayrımcılığa maruz bırakılan kadınlar dahil olmak üzere, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın sonlandırılması
 • Kamusal ve özel alanlarda tüm kadınlara ve kız çocuklarına yönelik insan kaçakcılığı, cinsel şiddet ve diğer sömürü türleri dahil olmak üzere her türlü şiddetin ortadan kaldırılması
 • Çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler başta olmak üzere zararlı tüm uygulamaların sonlandırılması
 • Kadınların karşılıksız bakım ve ev işi emeği
 • Kadınların, özel sektör de dahil olmak üzere her alanda karar alma mekanizmalarına etkin katılımı ve liderliği için eşit fırsatlara erişimi
 • Kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi
 • Başta bilişim ve iletişim teknolojileri olmak üzere kadınların teknolojiye erişimi
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve kadınların güçlenmesinin desteklenmesi için uygun politikaların ve uygulanabilir yasaların savunuculuğunun yapılması
 • Kadınların adalete erişimi
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği için erkeklerin ve oğlan çocuklarının katılımı
 • Kadınların spora katılımı ve sporda kadın liderliği
 • Kadın yoksulluğu
 • Engelli kadınlar, göçmen kadınlar, kırılgan durumdaki  ileri yaştaki kadınlar ile Roman kadınlarından oluşan, ancak bunlarla sınırlı olmayan kırılgan durumdaki kadınların haklarının ilerletilmesi  ve bu grupların insan hakları mekanizmalarına ve hükümetler arası süreçlere erişimlerinin güçlendirilmesi
 • Kadınların kırsal kalkınmaya katılımının ilerletilmesi
 • Engelli kadınların güçlendirilmesi
 • Arabuluculuk dahil olmak üzere, kalıcı barışın ve güvenliğin inşa edilmesinde kadınların ve kız çocuklarının katılımının, eylemliliğinin ve liderliğinin  sağlanması
 • İklim değişikliği eylemi, çevresel ve afet riskinin azaltılması süreçlerinin tüm aşamalarında kadınların ve kız çocuklarının liderliğinin, katılımının ve bu süreçlerden eşit bir şekilde faydalanmalarının sağlanması
 • Kadınların ve kız çocuklarının insani yardım süreçlerinden eşit bir şekilde faydalanmalarının sağlanması
 • Kanıta dayalı savunuculuk ve politika oluşturma için toplumsal cinsiyet verilerinin ve istatistiklerinin üretimi, analizi ve yaygınlaştırılması
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı gazetecilik ve medya

Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022’dir.

Başvuru için lütfen tıklayınız. 

Projeler ve Fonlar deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanır. OK