Projeler ve Fonlar
Türkiye'nin İlk ve En Detaylı Hibe Arama Motoru

Romacted Projesi

188

Genel Bilgi: Romacted, yerel düzeyde Romanların güçlendirilmesi ve iyi yönetişimin artırılması amacıyla Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ortak bir programdır. Bu program, Avrupa Konseyi Roman konularından sorumlu Genel Sekreter Özel Temsilcisi Destek Ekibi ile Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’deki, Programlar Genel Müdürlüğü Ofisi tarafından Mayıs 2017’den itibaren 36 aylık bir süre boyunca uygulanması planlanmıştır, ancak Türkiye’de henüz uygulama sürecine geçilemedi.
  Türkiye Özelinde Romacted Programı: Romacted Programı için bağımsız bir başvuru süreci düzenlenmiş ve Türkiye Belediyeler Birliği uygulayıcı kurum olarak belirlenmiştir. Bürokratik sürecin uzaması nedeniyle (İçişleri Bakanlığı izin yazısı) programa 2018 yılı başında başlanamamıştır. Bürokratik süreçten sonra, bir yol haritası çizilmiş ve Mayıs ayında arabulucular ile birlikte bir toplantının düzenlenmesine karar verilmiştir ancak Türkiye’nin seçim sürecine girmesi ile birlikte Haziran sonrasında programın başlatılmasının daha uygun olacağı düşünülmüştür.
Bu proje kapsamında Edirne Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, Şişli Belediyesi ve Ereğli Belediyesi pilot belediyeler olarak belirlenmiştir. Her bölgede bir arabulucu belirlenmiş ve her biri bağımsız başvuruda bulunarak bu projede yer alma hakkına sahip olmuşlardır. Ayrıca arabulucularla iletişimi sağlayacak ve projenin pilot belediyelerde uygulama sürecini izleyecek dış bir uzman da projeye dahil olmuştur.
Programın Amaçları:

  1. Demokratik yerel yönetişimin geliştirilmesi için yerel yönetimler seviyesinde siyasi irade oluşturmak ve uzun vadeli politikaların benimsenmesini sağlamak. Yerel Roman toplulukların kendileriyle ilgili plan ve projelerin tasarlanması, uygulanması ve izlenmesine katkıda bulunması amacıyla kapasite oluşturulması ve güçlendirilmesini sağlamak.
  2. Roman topluluğunun hem bireysel seviyede (insanlara temel haklarını hayata geçirmek ve kapasite ve becerilerini geliştirmek konusunda yardımcı olacak) hem de topluluk seviyesinde (insanlara topluluk olarak sorunları çözmek için kendi haklarını savunmaları amacıyla örgütlenmeleri konusunda yardımcı olmak) güçlendirilmeleri.
  3. Kurumların Romanların katılımı konusundaki çalışmalara yönelik taahhüdünün, kapasite, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve genişletilmesi, iyi yönetişim kavramlarının hayata geçirilmesi.

Faaliyetler Faaliyetler, bir yandan yerel yönetimlerin kendi gündemlerinde yer alan temel yerel politikalara, bütçe ve kamu hizmetlerine Romanlara özgü boyutları/tedbirleri entegre etmesine yardımcı olurken, bir yandan da Roman vatandaşların bu politika ve projelerin tasarlanmasına, uygulanmasına ve izlenmesine katılımını arttıracak şekilde belirlenmiştir.

Yoruma kapalı.

Projeler ve Fonlar deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanır. OK