Projeler ve Fonlar
Türkiye'nin İlk ve En Detaylı Hibe Arama Motoru

Geçmişten Bugüne Tarım

4.573

İnsanlığın iktisadi tarihi ile ilgili araştırmalarda iki yaklaşım öne çıkmaktadır. Birinci yaklaşım toplumların gelişimini iki devrimle açıklamaktadır. İlk devrim M.Ö.8000. yılda gerçekleşen tarım devrimi, ikinci devrim 18.yy’da gerçekleşen sanayi devrimidir (Güran, 1997).

İnsanlık tarihinin belki de en önemli olayı tarımsal üretime başlamaktır. Aslında tarıma geçilmesiyle beraber birçok şey değişmiştir. İnsanlar bu tarihlerden itibaren yerleşik hayata geçmeye başlamışlardır. Artık toprak sahibi olmaya başlanmış ve köyler kurulmuştur. Devletler oluşmaya başlamıştır. Tüm bunlardan dolayı tarımsal üretime geçmek, insanlık tarihi için çok büyük anlam ifade etmektedir. Tarımsal üretim, insanlık tarihinin en eski üretim faaliyeti olmasının yanı sıra, dünyanın ilk ve köklü politikaları da yine tarım alanında geliştirilmiştir.

Günümüzde de yapılan ticaret faaliyetlerinin, ithalat ve ihracat aktivitelerinin büyük çoğunluğu tarıma dayanmaktadır. Her açıdan bu derece önemli olan tarımsal aktiviteleri geliştirmek, iyileştirmek ve hatta daha fazla inovasyon entegre etmek üzerine yürütülen projeler olduğunu söylemeden geçemeyiz. PF’den  ‘Dip Tarama/Tarıma Uygun Hale Getirme’, ‘Tarım ve Kırsal Kalkınma’, ‘Tarıma Dayalı Sanayiler/Gıda/Beslenme’, Yarı Kurak ve Kurak Toprak Tarımı’ konu başlıklarındaki projelere göz atabilirsiniz.

Projeler ve Fonlar deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanır. OK