Projeler ve Fonlar
Türkiye'nin İlk ve En Detaylı Hibe Arama Motoru

Endüstriyel Atıklar Ve Çevre Konulu Hibeler

1.798

Son yıllarda teknolojinin ve ekonominin gelişimine bağlı olarak artan tüketim oranıyla birlikte, tarım kaynaklı endüstriyel atık miktarı da artış gösteriyor. Endüstriyel atık terimi endüstri sektöründe işlenerek ya da tüketilerek kullanılmış olan maddelerden arta kalan ve zaman içinde artık herhangi bir şekilde işlenemeyen veya tüketilemeyen çeşitli atıklar şeklinde tanımlanabilir.

Endüstriyel atığı tehlikeli veya tehlikeli olmayan atık olarak ikiye ayırmak mümkündür. Tehlikeli atıklar zehirli, aşındırıcı, reaktif veya radyoaktif olabilir. Tehlikeli madde içeren bu tür endüstriyel atıkların doğaya verdiği kalıcı hasarlar olduğu konusunda hemfikiriz. Bu atıklar teknik şartlara ve hijyenik koşullara uygun şekilde bertaraf edilmediklerinde zaman, hava, su ve toprak kirlenmesine yol açıyorlar.

Endüstriyel atıkların çevreye bıraktığı en yıkıcı etkilerden biri ise su kirliliğidir. Endüstri sektörünün çoğu sürecinde zararlı kimyasallarla temas eden yüklü miktarda su, yolculuğunu atık madde olarak genellikle göllerde, nehirlerde ya da okyanuslarda sonlandırır. Sonuç olarak, dünyadaki en önemli yaşam kaynaklarından birinin tüm canlılar için sağlık tehdidi oluşturacak şekilde kirlendiğini vurgulayabiliriz. Sadece ABD için yapılan bir tahmin, ülkenin her yıl 7,6 milyar ton daha fazla endüstriyel atık ürettiğini söylüyor.

Tam bu noktada endüstriyel atıkların çevreye verdiği zararları azaltmanın birçok yolu olduğunu söyleyebiliriz. Bunların başlıcaları arasında atık yönetimini, geri dönüşüm faaliyetlerini ve atık borsalarını sayabiliriz. Bu tür faaliyetler, üretilen atığın azalmasını veya atığın zehirlilik oranının minimize edilmesini sağlar.

Kısaca özetlersek; tehlikeli endüstriyel atık oranının günden güne arttığını, bu zehirli maddelerin hem çevreyi hem de tüm yaşam formlarını tehdit ettiğini ve sürdürülebilir bir dünya için bu oranın en aza indirilmesinin hayati önem taşıdığını söyleyebiliriz.

Projeler ve Fonlar’ın çevre konulu birçok hibe sunduğunu biliyor muydunuz? Eğer çevre dostu endüstriyel atık hakkında bir fikrim var diyorsanız bu hibelere göz atmanın tam sırası!

Projeler ve Fonlar deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanır. OK