Projeler ve Fonlar
Türkiye'nin İlk ve En Detaylı Hibe Arama Motoru

Discovering AMI2030 – The EU Advanced Materials Initiative, 16 Aralık 2022

33

JRC (Joint Research Center – Ortak Araştırma Merkezi), Petten’de çevresel ve mekanik malzeme değerlendirmesi (environmental and mechanical materials assessment – EMMA) için üç laboratuvarının açılışı gerçekleşti. EMMA tesisleri, mikrodan makro ölçeğe kadar test numuneleri kullanarak yüksek sıcaklıklarda ve aşındırıcı ortamlarda malzeme testine odaklanmaktadır. Araştırmaların çoğu, ulusal nükleer araştırma laboratuvarları, akademi ve nükleer endüstriyi içeren uluslararası ve Avrupa projelerini desteklemektedir.

Bu kapsamda;

Actinide UserLab (Actuslab) geniş bir sıcaklık, basınç ve manyetik alan aralığında malzeme özelliklerini ölçmek ve keşfetmek için son teknoloji cihazlar içermektedir. JRC’de gerçekleştirilen çalışmalar, aktinit bilgisini “materyal-by-design” seviyesine getirmeye yardımcı olmaktadır. Uluslararası işbirliğini teşvik etmek ve AB programları aracılığıyla özel tesislerine erişim sağlamak, aktinit kimyası ve fiziği alanlarında Avrupa Araştırma Alanının gerçekleştirilmesi ve genişletilmesi için çok önemli gözükmektedir.

Avrupa Yapısal Değerlendirme Laboratuvarı (ELSA), patlamalar ve darbelerden kaynaklanan hasarlar gibi çok hızlı dinamik yüklere karşı malzemeleri ve yapısal bileşenleri incelemek için kullanılan dünyanın en büyük Hopkinson çubuk tesisini (HopLab) sunmaktadır.

JRC Nanobiyoteknoloji Laboratuvarı, nanomateryallerin, nanoilaçların, gelişmiş materyallerin ve mikro(nano)plastiklerin karakterizasyonuna özel önem vererek, disiplinler arası çalışmalar için son teknoloji tesislere sahiptir. Çalışmalar, bu malzemelerin fiziko-kimyasal özellikleri ve biyolojik sistemlerle etkileşimleri hakkında bilime dayalı bir anlayış geliştirmeye odaklanmaktadır.

Açılan Erişim Çağrıları, akademi ve araştırma kuruluşlarından, endüstriden, KOBİ’lerden ve genel olarak özel ve kamu sektörlerinden daha fazla dış kullanıcıya yöneliktir.

Aşağıdaki konularla ilgili detay bilgileri linkte bulabilirsiniz.

  • Yaklaşan çağrılar altında listelenen öncelikli başlıklar
  • Uygun bir ülkede yerleşik kullanıcı kuruluşlarından kullanıcı araştırmacılara sağlanan seyahat ve harcırah bilgileri,.

Erişim Çağrı koşulları ve kriterleri

  • Nükleer ve nükleer olmayan alanlara bağlı olarak, kullanıcı kurumların ülkelerinin uygunluğu çağrılar arasında farklılık gösterebilir.
  • Lider Kullanıcı Kuruluş, bir üniversite, araştırma veya kamu kuruluşundan veya Küçük-Orta Ölçekli İşletmeden (KOBİ) olmalıdır.
  • AB Yasasına uygun etik hususlar ön plandadır. (özellikle Art. (AB) 1291/2013 sayılı Tüzüğün 19’u ve AB Üye Devletlerinde yürürlükte olan kanunlar ve yönetmelikler.)

JRC, belirli koşullar altında (özel çağrıya bakın), fonların, personelin ve diğer kaynakların mevcudiyetine bağlı olarak, Kullanıcıların Kullanıcının kaldığı günlerle ilgili seyahat ve harcırah masraflarını karşılamalarını desteklemek için mali veya ayni katkı sağlayabilir.

Örnekler: Bu aracı kullanan, devam eden ve geçmişteki işbirlikleri yeni Araştırma Altyapıları Broşüründe bulunabilir.

JRC Araştırma Altyapılarına erişim başvuruları son tarihleri,

  • Nanobiotech için 1 Mart 2023, 23:45 (CEST) tarihine kadar,
  • ELSA için 15 Şubat 2023 tarihine kadar; 23:45 (CEST),
  • ACTUSLAB için 10 Mart 2023’e kadar; 23:45 (CEST) ve
  • EMMA için 31 Ocak 2023 23:45’e (CEST) kadardır.

Projeler ve Fonlar deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanır. OK